Bayii Girişi

Garanti Şartları

 • Garanti Süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı –üreticisinden birine bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
 • Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:   

-          Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı –üretici  ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-          Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-          Firmanın servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Kullanıcı Hatası Garanti Dışı Durumlar:

 • Uygunsuz paketleme,
 • Üründe çatlak ve kırık,
 • Ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp vidalar,
 • Ürün üzerindeki etiketin çıkarılması,
 • Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruk, çizik,
 • Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar,
 • Elektronik parçalarla oynanılması, değiştirilmesi,
 • Yanık ve isli yongalar,
 • Ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi,
 • Ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi,
 • Seri numarasının değiştirilmesi, okunamayacak şekilde olması,
 • Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek,
 • Ürüne çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiketin kalıntıları,
 • Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar,
 • Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma,
 • Virüslerden oluşan her türlü problemler,
 • Elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar,
 • Cihazlarda yüklü olan yazılımların bir sebeple silinmesi,
 • Ürüne yanlış Bios ve Firmware yüklenmesi

Bu tür durumlarda ürün yetkili servisi tarafından garanti dışı işlem görebilir.

  Teknik servise kabul edilmeyen ürünler

 • Tüketim ve sarf malzemeler

Ürün Kabul ve Teslim Koşulları:

 • Bayi, ürünleri anti statik koruyuculu veya kutulu şekilde teslim etmelidir.
 • Bayi, ürünleri irsaliye ile teslim etmelidir, ürünlerin teslimi iadenin kabul edildiği anlamına gelmemektedir.
 • Ürünler hakkında kabul ve ret kararı teknik servisin incelemesinden sonra kesinlik kazanır.
 • Bayi, İstanbul içi hazır ürün teslim alırken "Videofon Güvenlik Teknolojileri Teknik Servis Formu"nu teslim etmelidir.
 • İstanbul dışı ürün tesliminde Bayii'den form aranmaz.
 • Bayi formu kaybetmiş ise, ürün yazı karşılığı teslim edilir. Yazı şirket antetli kağıdına, teslim alacak yetkilinin adı soyadı açıkça yazılmış, kaşelenmiş ve şirketin imzaya yetkili kişisi tarafından imzalanmış olarak gönderilmelidir.
 • Servise bırakılan ürünlerin ( DVR Kayıt Cihazı, NVR Kayıt Cihazı, IP Kamera, Flash Bellek, Hafıza Kartları, Sabit Diskler vb depolama ürünleri ) içerisinde bulunan tüm verilerin her türlü sorumluluğu veri sahibine aittir.
 • Ürün kabul ve teslimi hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • 90 gün içerisinde servisimizden alınmayan ürünlerde sorumluluk kabul edilmez.
 • Kargo masrafı gönderen tarafa aittir. Aksi durumda ürün kabulü yapılamamaktadır.
 • Garanti kapsamındaki ürünlerin teknik servise kargo bedeli ödenerek gönderilmeli, onarımı yapılan ürünlerin kargo bedeli Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş. tarafından karşılanır.
 • Garanti dışı ürünlerin teknik servise gönderimi ve onarım sonrası gönderim bedelleri, gönderene aittir.
 • Kargoda hasar görmüş ürünlerin kargo tutanağının tutulması gerekir.
 • Seri numarası olmayan ürünler Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş. satış fatura fotokopisi ve garanti belgesi ile teslim edilmelidir.

Dikkat: Tarafımıza yapılacak bütün gönderilerin anlaşmalı olduğumuz ARAS kargo firması ile yapılması gerekir.

Google+ Facebook Twitter Yotube Linkedin Blogger

Anasayfa  |  Kurumsal  |  Ürünler  |  Destek  |  Eğitim  |  İnsan Kaynakları  İletişim
Paradox
JVC
AVTECH

KDT

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright 2010 Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Tel.: 212 320 85 60 | info@videofon.com.tr
Videofon Güvenlik  Üyesidir.